Stichting Poort van Noord

Oprichting Stichting Poort van Noord

Op 10 juli 2023 is Poort van Noord van een naam omgezet naar Stichting Poort van Noord.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

  • Voorzitter: Keimpe Sinnema
  • Secretaris en plaats vervangend voorzitter: Jan Dirk Nijkamp
  • Penningmeester: Gerry Jetten
  • Algemeen bestuurslid en 2e penningsmeester: Roeland Farjon
  • Algemeen bestuurslid en 2e secretaris: Marlous Leusink

Ontwikkeling Poort van Noord komt op gang

Sociale Verbinding centraal op terrein Natuurboerderij Lindehoeve

Begin juni kwamen de naaste buren van Natuurboerderij Lindehoeve op de koffie om bijgepraat te worden over het project Poort van Noord. De drie deelnemende partijen van dit project gaven uitleg over de plannen voor de hoek van de Haersolteweg en Koesteeg. Waarbij volop gelegenheid was om vragen te stellen, een mening of ideeën te uiten.

Het terrein van de Natuurboerderij en het naastgelegen terrein vormen samen Poort van Noord. Hier staat sociale verbinding en duurzaamheid centraal. Dit wordt de plek waar dieren, werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, educatie en recreatie samenkomen. Daarin werken 3 partijen samen: Natuurboerderij Lindehoeve, Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij en de familie Koggel, eigenaar van Hotel-Restaurant De Barones. Daarnaast zijn diverse partijen direct of indirect betrokken zoals: Philadelphia, Groen Gebogen, De Bijenvereniging, Sterrenwacht het Vechtdal, de Sociale Moestuin, Talent Ontwikkeling Philadelphia (TOP-Vechtdal).

Natuurboerderij Lindehoeve
Jan Dirk Nijkamp voorzitter van Natuurboerderij Lindehoeve geeft uitleg: ‘De parkeerplaats aan de Haersolteweg blijft, maar de ingang komt te liggen aan de Koesteeg via het fietspad. Mensen worden vooral gestimuleerd om lopend of fietsend naar de boerderij te komen. Het centrale plein en de kleine speeltuin komen aan deze kant van het gebouw te liggen. Het plan is dat de looproutes buiten openingstijden ook kunnen worden gebruikt.

In de nieuwe situatie voor de Natuurboerderij zullen de dieren uit de hoeve vertrekken en verhuizen naar twee nieuw te bouwen kleine hooibergen. Deze worden aangevuld met wat laagbouw op de plek waar nu de twee stalletjes staan. De nieuwe gebouwen worden laag en hebben een open karakter, zodat mensen er doorheen kunnen kijken. Er komen mooie open zichtlijnen vanaf de rotonde en vanaf het dorp. Bezoekers en dieren lopen vrij rond en er is een knuffelruimte. Maar als de dieren dit willen, kunnen ze de wei in, waar ze rust en ruimte hebben.

De Sociale Moestuin is al op haar definitieve plek gevestigd maar de moestuin van Natuurboerderij Lindehoeve zelf verhuist naar een nieuwe plek. ‘Als de dieren zijn verhuisd, pakken we de hoeve aan. Daar zullen Philadelphia en de Sterrenwacht hun intrek nemen. Als dit gebeurd is, worden achter de werkschuur twee gebouwen in dezelfde stijl gebouwd voor de brouwerij.’

Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij
Wim Holsappel van de Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij vertelt dat in de nieuwe gebouwen ramen komen waarachter de RVS-bierketels zichtbaar zijn. ‘We willen vooral transparant zijn. Het wordt geen grote bierfabriek. De brouwerij is ervoor om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek te geven om zinvol werk te doen. We gaan niet uitbreiden, de capaciteit blijft zoals het is. Wij mogen wel proeverijen en workshops houden, maar er komt geen horeca. De aanrijroute van en naar de brouwerij zal op natuurlijke wijze al golvend dwars door het weiland worden aangelegd. We worden 1 tot 2x per maand bevoorraad, daarnaast wordt deze weg alleen gebruikt door medewerkers en degenen die met een busje worden gebracht en gehaald. Verder is het terrein en de weg naar de Brouwerij ’s avonds en in het weekend afgesloten.’

Land naast de Natuurboerderij 
Als laatste neemt Jolanda Koggel het woord. Zij vertelt dat vanwege de lockdown en de enorme impact op het hotel en restaurant, de rem is gezet op de ontwikkelingen voor het terrein naast de boerderij.  ‘Wij wonen nu in het hotel en willen graag op het achterste gedeelte van het land ons eigen huis bouwen. Omdat wij 24 uur per dag beschikbaar moeten zijn, zijn wij zo dicht genoeg bij het hotel maar hebben wel ons eigen plekje. Daarnaast is onze wens iets gaan doen met zorg. Wij moeten zo vaak mensen Nee verkopen omdat ons hotel geen lift heeft of omdat er gewoon de mogelijkheid niet bestaat om bij ons te revalideren. En dat is jammer want dit is een steeds groter groeiende groep. Wat het gaat worden weten we niet. We onderzoeken op dit moment allerlei mogelijkheden en samenwerkingen i.c.m. zorg. Ik kan wel heel duidelijk zijn: er komt geen groot zorghotel! Wat we gaan doen zal aansluiten op de stijl en in dezelfde trend als de rest van Poort van Noord. Dus geen hoge gebouwen , wel mooie looproutes en een plek voor mensen om voor rust, herstel en ontspanning te vertoeven.’ Ook hier wordt nogmaals de veelbesproken uitrit naar de Koesteeg genoemd van het terrein. ‘Mensen die bij ons verblijven zullen zich weinig tot niet verplaatsen en alles gaat langzaam. Bovendien moeten ze stoppen vanwege het fietspad dat voor de uitrit langsloopt. Wij verwachten dat het in- en uitgaande verkeer geen probleem vormt.

Planning
De ideeën en opmerkingen van buren worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van Poort van Noord. ‘We willen na de zomervakantie concreet stappen ondernemen en procedures in werking stellen, zodat we begin 2022 met de uitwerking ervan kunnen starten. Alles hangt af van financiering, vergunning en de juiste procedures,’ aldus Jan Dirk Nijkamp. ‘We zijn heel blij met de participatie van de buren, want we willen vooral dat vooraf alles goed wordt besproken, zodat het allemaal vlot gaat lopen. Als alles voortvarend gaat, zullen we in het voorjaar van 2023 weer hier met de buren te zitten om te vieren hoe prachtig Poort van Noord geworden is. ’

Informatie over het project en tekeningen is te vinden op www.poortvannoord-dalfsen.nl

Gemeenteraad geeft groen licht

De Gemeenteraad is op 25 januari 2021 akkoord gegaan met de stedenbouwkundige visie Poort van Noord voor de percelen Koesteeg 2A en 4 in Dalfsen. Dat is het erf van de familie Koggel (nummer 2A) en Natuurboerderij Lindehoeve (nummer 4).

Dit betekent dat de bouwplannen voor Poort van Noord verder kunnen worden uitgewerkt en de vergunningen kunnen worden aangevraagd.