Stichting Poort van Noord

In juli 2023 is Poort van Noord onder gebracht in de Stichting Poort van Noord.

De volgende bestuursleden zetten zich in om Poort van Noord verder vorm te geven:

  • Voorzitter: Keimpe Sinnema
  • Secretaris: Jan Dirk Nijkamp (plv voorzitter)
  • Penningmeester: Gerry Jetten
  • Algemeen bestuurslid:2e penningmeester Roeland Farjon
  • Algemeen bestuurslid: 2e secrtaris  Marlous Leusink