Familie Rodenboog

De plannen

Direct aan het terrein van de Lindehoeve, grenst een onbenut deel van De Poort van Noord. De grond
is medio 2022 aangekocht door de FAMILIE RODENBOOG. Zij wil hier in lijn met het plan van de vorige
eigenaar, maar met een eigen focus en invulling. Een concept dat prima past in het gedachtegoed van
de sociale verbinding. Het plan van de familie omvat 4 hoofdonderdelen.

Een bedrijfswoning

Het woonhuis betreft een traditioneel te bouwen Sallandse boerderij. De Gebouwen worden iets ruimer op het perceel gesitueerd dan het bestaande bestemmingsplan. De bedrijfswoning komt vanaf de Koesteeg gezien op dezelfde lijn als het hoofdgebouw van de Lindehoeve waardoor een mooie zichtlijn ontstaat

Een theetuin/atelier met schuur en carport

De atelierruimte wordt verhuurd voor workshops, exposities en vergaderingen. De theetuin is nauw verbonden aan het atelier. Het atelier beschikt over de cateringruimtes voor de theetuin. Beide locaties zullen veelal gezamenlijk worden verhuurd. Ook is de theetuin beschikbaar voor B&B gasten. Het schuurgedeelte is voor de gereedschappen voor de diverse bedrijfsonderdelen. De carport betreft een overkapping waar auto’s kunnen parkeren naast een buiten parkeerplaats.

Een bed & breakfast

Het plan is om 4 tot maximaal 8 zelfvoorzienende eenheden/verblijfslocaties te realiseren. Bij aanvang zal er gestart worden met vier B&B. Voor twee tot vier personen per locatie.

Minimaal twee B&B’s zijn volledig geschikt voor mensen met zorgbehoeftes (volledig rolstoel
geschikt). Het worden verblijven met parkeren, oplaadpunten voor auto’s en fietsen

Beeldentuin

De voorzijde van het perceel zal een beeldentuin bevatten die op gezette tijden toegankelijk is.
Hiervoor wordt een nadere studie gedaan ook op basis van ervaringsdeskundigen (atelierwitharen.nl) Er wordt een verbinding worden gemaakt met de B&B’s waarbij de huur van een B&B en bedrag toerekent aan het gebruik van de beeldentuin.

Impressie